Neodom Blog Aktualności Akt Poświadczenia Dziedziczenia zrobisz u Notariusza

Akt Poświadczenia Dziedziczenia.
UWAGA: Notarialny Akt Poświadczenia Dziedziczenia (w żargonie APD) wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

PAMIĘTAJ: APD jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości.

Warto również dodać, iż bez tego dokumentu (notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia bądź sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) nie będziemy mogli wykazać, że jesteśmy właścicielami danej nieruchomości, co w praktyce uniemożliwi nam jej sprzedaż.
Warto regulować sprawy spadkowe szybko, a nie odwlekać sprawy na bliżej nie określone „później”!

Do dokonania tej czynności prawnej konieczna jest obecność wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę przy ustaleniu kręgu spadkobierców. W przypadku dziedziczenia testamentowego będą to także spadkobiercy ustawowi.
•    Akt zgonu spadkodawcy (oryginał, nie kserokopia).
•    Odpowiednie dokumenty wydane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, które wykazywać będą prawa do dziedziczenia z ustawy. W przypadku mężczyzn - synów spadkodawcy zazwyczaj wystarczą oryginalne odpisy aktu urodzenia (nie kserokopie), natomiast w przypadku kobiet - córek które zmieniły nazwisko na skutek małżeństwa konieczne będą odpisy skrócone aktów małżeństwa.
•    Testament – jeżeli został sporządzony.

UWAGA: Aktu Poświadczenia Dziedziczenia nie przeprowadzimy w kancelarii notarialnej jeżeli zmarły nie posiadał numeru PESEL co obecnie zdarza się niezwykle rzadko i dotyczy w praktyce starych nieuregulowanych spraw spadkowych. W takim przypadku czeka nas droga sądowa.

Postępowanie (APD) przed Notariuszem składa się z dwóch zasadniczych czynności:

•    spisania protokołu dziedziczenia,
•    sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Rejent, w przeciwieństwie do Sądu, nie jest uprawniony do stwierdzenia dziedziczenia na rzecz innych osób aniżeli wskazane przez stawających w kancelarii. Brak zgody pomiędzy stawającymi uczestnikami poświadczenia dziedziczenia, nawet mimo oczywistego kręgu spadkobierców skutkuje niemożliwością przeprowadzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercą pozostaje w takim przypadku jedynie złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku… a to może potrwać.

Kiedy Notariusz może odmówić sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia ?

•    w stosunku do spadku został już wcześniej sporządzony Akt Poświadczenia Dziedziczenia lub wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
•    w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
•    istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone,
•    osoby zainteresowane nie złożyły zgodnego żądania poświadczenia dziedziczenia.

PRZYKŁADOWE STAWKI NOTARIALNE:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł,
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe; protokoły – stawki:

  • Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł,
  • Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł,
  • Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł,
  • Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł,
  • Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

 

 

Zobacz koniecznie

neodom® używa na tej witrynie plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony oraz spamem. Dowiedz się więcej.
Akceptuję